zakład mechaniki pojazdowej

DARIUSZ KOWALEWSKI

AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW

serwis, diagnostyka, naprawa, wymiana oleju, regeneracja części, montaż chłodnicy oleju

jesteś tutaj

warsztat

Galeria warsztatowa

Specjalistyczne narzędzia i przyrządy

  Automatyczne skrzynie biegów są ( w swojej  budowie ) coraz bardziej skomplikowane. Producenci, niejednokrotnie celowo utrudniają demontaż  elementów skrzyni by wyeliminować warsztaty naprawcze o wątpliwej (sic!) proweniencji. W trosce o najwyższą jakość usług aktualizujemy na bieżąco specjalistyczne oprzyrządowanie warsztatowe. Tylko w ten sposób możemy zapewnić fachową naprawę części i podzespołów automatycznych skrzyń biegów. Oto kilka z nich :

 

 

DCT Doppelkupplungs-Werzkzeug

przeznaczony jest demontażu i montażu sprzęgieł w skrzyniach typu POWERSHIFT, MOS6, 6DCT, DPS6, 450:

- Volvo C30, C70 (z 06), C40 (z 04), S60 (od 11),

  S80 (z 07), S80L, V40 (od 13), V40 Cross Country,

  V50, V60, V70 (od 08), XC60

- Ford Focus (od 04), C-Max, S-Max, Galaxy,

  Mondeo (od 07 ), Kuga

- Chrysler Sebring

- Dodge Avenger, Journey

 

 

 

 

 

LuK RepSet 2CT

przeznaczony jest demontażu i montażu podwójnych sprzęgieł tzw. "SUCHYCH" :

- Audi, Seat, Skoda, VW,

- Renault

- Ford

 

Gwarancje i jakość usługi

Posiadamy niezbędne, wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywanych napraw i remontów. Posiadamy oprzyrządowanie do wykonania diagnostyki i napraw automatycznych skrzyń.   Stosujemy materiały ( np. oleje, filtry ) tylko renomowanych firm, gwarantujących najwyższą jakość. Udzielamy gwarancji przez okres 6 miesięcy, lub do 6000 km od daty wykonania usługi. Udzielamy rocznej gwarancji na wykonaną usługę w przypadku wymiany 80% części zamiennych. Usługi wykonujemy w oparciu o Regulamin Warsztatowy.

 • Regulamin Warsztatowy

  1.USŁUGI

  wykonywane są na żądanie klienta, na podstawie wypełnionego druku Zlecenia Wykonania Usługi Motoryzacyjnej, 1 egzemplarz  otrzymuje klient, 1 pozostaje w ZMP Dariusz Kowalewski.

   

  2.PRZYJĘCIE POJAZDU

  Przy przyjmowaniu pojazdu wystawiane jest w zależności od sytuacji :

  a/ zlecenie wykonania napraw wraz z spisem czynności naprawczych do wykonania.

  b/ zlecenie wykonania jedynie kosztorysu.

  c/ potwierdzenie przyjęcia pojazdu w oczekiwaniu na zlecenie dokonania naprawy.

  Podpis klienta lub jego pełnomocnika na zleceniu oznacza:

  - zgodę klienta na obowiązywanie niniejszych ogólnych warunków naprawy i potwierdzenie, że klient się z nimi zapoznał

  - zawarcie umowy o wykonanie usługi

  - zgodę na przekazanie za pokwitowaniem pojazdu do naprawy, dokumentów pojazdu, ubezpieczenia pojazdu, kluczyków

  Jeżeli klient otrzymał jedynie potwierdzenie przyjęcia pojazdu w oczekiwaniu na zlecenie, niezbędne jest, w terminie 10 dni od potwierdzenia przyjęcia, wystawienie ( podpisanie ) zlecenia zawierającego spis zakresu prac do wykonania.

   

  3.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE W POJEŹDZIE

  Naprawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za akcesoria i urządzenia zainstalowane w pojeździe oraz za inne przedmioty przekazane po uprzedniej inwentaryzacji a także za poziom paliwa odnotowany przy przyjmowaniu pojazdu do naprawy.

  4.KOSZTORYS - OSZACOWANIE

  - Na życzenie klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy

  - Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określania kosztów naprawy bez demontażu części, odnosząca się do istoty czynności do wykonania oraz orientacyjne koszty naprawy

   

  5.WYKONANIE USŁUGI

  - W przypadku rozpoczęcia wykonywania usługi zależnej od opinii osoby trzeciej, która zostanie wskazana wykonawcy przez klienta w rubryce ”Uwagi, inne” ostateczny termin wydania pojazdu zostanie wydłużony o okres między podpisaniem zlecenia i dniem wydania opinii/towaru przez wspomnianą osobę trzecią

  - Jeśli podczas wykonywania usług pojawi się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych, wykonawca musi poinformować o tym klienta. W takim przypadku, wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po podpisaniu aneksu do wystawionego zlecenia. ( dopuszcza się możliwość akceptacji dodatkowych czynności w formie maila wysłanego na adres : automatskrzynia(at)gmail.com )

  - Wykonawca zwolniony jest od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku odmówienia przez klienta zlecenia tych dodatkowych czynności naprawczych

  - Wykonawca ma prawo odstąpić od naprawy przy sugestii właściciela pojazdu do wykonania naprawy niezgodnie ze sztuką serwisową

  - Możliwy jest sposób naprawy zgodny z sugestią klienta jedynie na jego odpowiedzialność i ryzyko, po podpisaniu stosownego pisemnego oświadczenia. W takim przypadku klient traci prawo do 6 miesięcznej gwarancji naprawczej

   

  6.WYDANIE POJAZDU

  - Przewidywany termin zakończenia naprawy wyznaczony jest w zależności od możliwości wykonawcy i ustalany jest przez niego od dnia otrzymania zlecenia.

  - Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu po upływie terminu ustalonego w zleceniu lub telefonicznie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do odnotowania wszystkich stwierdzonych przez niego usterek. W przypadku stwierdzonych usterek, a nie zleconych do naprawy, wykonawca uprzedzi klienta o konieczności usunięcia tych usterek, które mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu.

  - W wypadku odmowy przez klienta zlecenia naprawy takich usterek, klient zobowiązuje się podpisać oświadczenie o odmowie napraw, co zwalnia wykonawcę od odpowiedzialności z tytułu tych usterek.

  - Odbiór pojazdu przez klienta lub jego pełnomocnika, oznacza potwierdzenie wykonania wszystkich usług zleconych wykonawcy, zgodnie ze zleceniem.

  - Odbiór pojazdu, dokumentów i kluczyków może nastąpić po całkowitym uiszczeniu należności w stosunku do wykonawcy.

   

  7.ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU POSTOJU POJAZDU

  Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w odbiorze pojazdu, liczonego od :

  - daty zakończenia naprawy

  - terminu odbioru wyznaczonego w wysłanym liście poleconym

  - terminu odbioru wyznaczonego w wysłanym mailu

   

  8.CZĘŚCI WYMIENNE

  Klient ma prawo zobaczyć wymienione części, jeśli zażądał tego na zleceniu, może je również zabrać. Wyjątek stanowią te części które  naprawione lub zregenerowane zostały z powrotem zamontowane.

   

  9.GWARANCJA

  Udziela się 6 miesięcznej gwarancji warsztatowej na wykonaną usługę wykonaną w oparciu o wszystkie sugestie wykonawcy i zgodnie ze sztuką serwisową. Gwarancji nie udziela się na usługi wykonywane na ”odpowiedzialność klienta”.

   

  10.SPORY

  Wszelkie spory wynikłe z wykonywania usługi naprawy pojazdu, będą rozstrzygnięte przez Sąd rejonowy w Toruniu.

Zakład Mechaniki Pojazdowej

DARIUSZ KOWALEWSKI

87-100 Toruń ul. Bliska 17

pon. - piąt. 08.oo - 16.oo

sob. - 9.oo - 13.oo

kom. +48 501 629 151

tel / fax 56 621 99 71

e-mail : napisz

tagi :

diagnostyka, demontaż, narzędzia, korpus skrzyni, konwerter, tłumik drgań, pompa, regenerowanie skrzyń biegów, sterowanie, przekładnia, naprawa automatycznych skrzyń biegów, montaż chłodnicy olejów, wymiana oleju, automatyczne  skrzynie bezstopniowe, skrzynie hydrauliczne, skrzynie hydrauliczne ze sterowaniem elektronicznym, serwis, diagnostyka, regeneracja, wymiana, montaż, adaptacja, konsultacje, radiator, olej,  transmax A CVT, transmax dual, dodatki LubeGuard, regulamin pracy warsztatu

 Automatyczne Skrzynie Biegów ©  2014 - 2021